pátek 3. července 2015

Hlídací psi a mediální bludičky z Perlovky, nestydíte se?
http://www.novinky.cz/domaci/374185-prispevky-na-peci-kontrola-je-bezzuba.html
TAKHLE VZNIKAJÍ (za státní peníze) ZÁLUDNÉ A ZLÉ DEZINFORMACE.
Podle mého názoru je článek zcela manipulativní a nefér PR materiál, vycházející výhradně z jednostranného pohledu institucionálních poskytovatelů péče a také ze značně nesprávného chápání, k čemu je PnP určen a zamýšlen a za co smí být utracen.
Unii pečujících a její členy by velmi zajímalo, kdo a z jakých zdrojů podobnou PR mediální činnost platí; možná je to nějaký tzv. barter=služba za službu, což je ovšem také daňový únik na straně příjemce.
Unie upozorňuje, že:
=> pokud v popisovaných případech úřad práce souhlasil s požadavkem postiženého na zasílání PnP neregistrovanému (nekvalitnímu) institucionálnímu poskytovateli péče jakožto náhradnímu příjemci, jde jednoznačně o zanedbání a porušení povinností na straně ÚP, neboť na rozdíl od imobilního dědečka, vydaného všanc, má ÚP neskonale větší možnosti a především povinnost registraci zařízení ověřit
=> PnP SPRÁVNĚ končí mj. v nákupních centrech, neboť byl zaveden fakticky jako částečná kompenzace ušlých výdělkových možností rodinných pečujících. Postižený si "kupuje" jejich čas, který pečující věnují péči o postiženého namísto svého zaměstnání. Poťouchlý článek už ovšem neuvádí, že v případě pečujících v režimu 24/7 vychází tato kompenzace max. na částku cca Kč 18,- / hod. - BEZ NÁROKU NA DOVOLENOU, LÉKAŘSKOU PÉČI A DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ pečujícího!!
=> článek rovněž ignoruje skutečnost, že pokud by postižený nakupoval péči v institucionálním zařízení, končily by tytéž peníze z PnP, jako část mzdy zaměstnanců, rovněž ve stejných nákupních centrech, stát však musí tytéž služby v institucionálních zařízení dotovat měsíčně částkou 40-80 tis. - rodinní pečujicí stejné služby musí poskytnout za částku 5-8 násobně nižší
=> přímo ostudné je zacházení se statistickými daty tzn. srovnávání celkové vyplacené částky PnP 332 tis. a částky 9,4 tis. označené jako "odhalené zneužití", kdy ovšem číslo 9,4 tis. se týká VŠECH sociálních dávek, kterých je ovšem více než 12 násobek počtu PnP. Přičemž neuvádí, že PnP je svými parametry takřka nezneužitelný - na rozdíl od ostatních sociálních dávek
=> článek zcela pomíjí skutečnost, že celkový objem vyplacených PnP nečiní ani 50% gigantické škody, způsobené pražskými radními v tunelu Blance a je roven celkové (zatím) odhadnuté škodě v případě tunelu Mostecké uhelné
=> v případě…“muže, který si po smrti manželky nechal nadále posílat příspěvek na péči o ni…“ se jedná o naprosto ojedinělé kriminální jednání, po zásluze potrestané. Vkrádá se však rovněž otázka, jak byla prováděna sociální práce v rodině, když teprve kontrola odhalila skutečnost, že klientka zemřela. A rovněž článek nezmiňuje, že způsobená škoda (která bude vymáhána) ve výši 400 tis. Kč nedosahuje ani 1/3 škody, kterou dopustil spáchat ÚP Most, když při zavádění sKarty klient ÚP na chodbě hacknul jejich internetový terminál a odčerpal z prostředků ÚP přes 1 mil. Kč. Škoda nikdy nebyla vymáhána. A mimochodem - arbitrární kompenzace ČS a.s. za nepovedenou sKartu dosud není uzavřena a bude zřejmě činit nejméně 300-500 mil. Kč.

Tož takhle to je, milý Hlídací pse naší české demokracie. Neudávíš se tou kostí z těla kriplíků?

uniepecujicich.info a Bílej havran Tě budou sledovat!

Žádné komentáře:

Okomentovat